REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE W NASZEJ PARAFII

W dniach 11-13 grudnia br. planowane są rekolekcje ewangelizacyjne, których celem jest rozbudzenie wiary i modlitwy.

Program rekolekcji

Czas jest darem Pana Boga, a rekolekcje są ofiarowaniem tego czasu Panu Bogu.
Jest to również czas, gdy bardziej dostrzegamy działanie Pana Boga w naszym życiu.

Iluż młodych ludzi, ale także i małżeństw na pytanie
JAK PAN BÓG DZIAŁA W TWOIM ŻYCIU?
odpowiada "nie wiem, nie zauważyłem..."

Czy jest możliwe, aby sprawy pilne nie wygrywały ze sprawami ważnymi, aby można było zarezerwować sobie czas na spotkanie z Jezusem?
Doświadczenie Boga Żywego, z którym współpracujemy, przygotowuje nas byśmy byli świadkami Chrystusa - w domu, pracy, wobec sąsiadów, a nawet wobec swojej rodziny (co nie jest takie łatwe).
Świadomość, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem jest tu wielką pomocą.

Niech już dziś każdy z nas zarezerwuje sobie w kalendarzu czas na nadprzyrodzoną "przygodę" z Bogiem?
Zaplanujcie już teraz, bo warto jest tracić czas dla Pana Boga - aby zyskać nowe życie.

Każdy jest zaproszony, a kto skorzysta?...

Czym są rekolekcje ewangelizacyjne?

Wszelkie budowanie wspólnoty chrześcijańskiej, także parafii, musi się rozpocząć od doprowadzenia ludzi do wiary w sensie osobistego przyjęcia Chrystusa, osobistego z Nim spotkania. Tutaj nie możemy poddać się złudzeniom, musimy mieć jasne rozeznanie, co to znaczy przyjąć Chrystusa i czy naprawdę dokonało się to w życiu naszych wiernych. Ten etap budowania wspólnoty chrześcijańskiej łączy się z pojęciem ewangelizacji”.
/Ks. Franciszek Blachnicki/

Celem rekolekcji jest również ukazanie miłości Bożej i zwrócenie uwagi na doświadczenie tej miłości w życiu każdego chrześcijanina, na co dzień, gdy całkowicie odda siebie, swoje życie Chrystusowi.
Rekolekcje składają się z czterech części – cztery konferencje i cztery spotkania z Pismem Świętym w grupach.

Cztery prawdy ewangelizacyjne – przedmiot naszych rekolekcji

Ewangelizacja zawiera pewne prawdy podstawowe, dlatego w tej dziedzinie możliwa jest dzisiaj, i zalecana przez Ojca Świętego. Podstawowe prawdy, które muszą być głoszone w ramach ewangelizacji, można sformułować różnie. W istotnej treści sprowadzają się one zwykle do czterech prawd podstawowych.

Pierwsza prawda mówi o tym, że Bóg jest miłością i że Bóg miłuje człowieka i ma wobec każdego człowieka pian zbawienia wynikający z miłości.
Ważny jest tutaj ten akcent, że Bóg miłuje ciebie, wobec ciebie ma plan zbawienia, a więc bezpośrednie odniesienie do konkretnej osoby. Ogólnikowe stwierdzenie, że Bóg stworzył świat i że rządzi światem, człowiek może uznać i przyjąć, ale jest to dla niego jakieś abstrakcyjne i dalekie. Trzeba więc mówić w sposób bardzo konkretny, osobowy: Bóg ma wobec ciebie plan pełen miłości, ciebie chce zbawić, doprowadzić do pełni życia.

Druga prawda ewangelizacyjna mówi o tym, że Człowiek jest oddzielony od Boga, od Jego planu zbawienia przez grzech. Człowiek zamyka się w sobie i nie przyjmuje Bożej miłości, Bożego planu i powstaje przepaść pomiędzy człowiekiem a Bogiem, mimo że Bóg człowieka miłuje i chce go zbawić.

Trzecia prawda ewangelizacyjna mówi o tym, że Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.
Bóg posyła swojego Syna, aby wyzwolił człowieka z grzechu i z powrotem doprowadził go do kontaktu z Bogiem, do włączenia się w Boży plan zbawienia, do przyjęcia Jego miłości. Jedynie Chrystus może znów doprowadzić człowieka do Boga jako źródła życia i pokonać tę przepaść, która oddzieliła człowieka od Boga wskutek grzechu.

• I wreszcie czwarta prawda. Jest ona właściwie konkluzją prawd poprzednich: nie wystarczy ogólna znajomość prawd Ewangelii, ale trzeba przyjąć Chrystusa w sposób osobisty, trzeba uwierzyć w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
decyzja jest wynikiem procesu ewangelizacji.

Do niej prowadzi człowieka ewangelizacja.

do górydo góry