Komunikat Metropolity Krakowskiego

Ostatnie tygodnie postawiły na nowo w naszym kraju problem pamięci o powojennej historii Polski.

Wobec wielu pytań i udzielanych naprędce odpowiedzi, wydaje się słusznym przypomnienie, że cały okres PRL był czasem prześladowania Kościoła, nierzadko krwawego i brutalnego.
Jedną z wyrafinowanych metod były działania Służby Bezpieczeństwa, zmierzające do uwikłania duchowieństwa we współpracę z systemem komunistycznym. Nie można jednak zapominać, że był to czas, w którym Kościół zdecydowanie bronił człowieka i wolności religii w naszej Ojczyźnie i w którym Bóg dał nam Papieża Jana Pawła II. Były to więc lata, jak wszystkie inne w historii, lata heroizmu i świętości, ale także słabości i grzechu.

Jest zadaniem historyków opisanie tego rodzaju faktów, które miały miejsce w Archidiecezji Krakowskiej, z uwzględnieniem całego ich kontekstu. Dlatego zwracam się z prośbą do pracowników naukowych Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, by we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej podjęli systematyczne i kompleksowe badania tych spraw. Niezależnie od ostatecznych wyników badań historycznych, jako biskup diecezji poczuwam się do odpowiedzialności za postawę księży, którzy w minionym okresie dochowali wierności swemu kapłańskiemu powołaniu, ale także tych, którzy mu się sprzeniewierzyli wskutek słabości czy dla jakichś korzyści doczesnych. Dlatego powołałem Komisję teologiczno-duszpasterską "Pamięć i Troska", by pomogła nam wszystkim wypracować ewangeliczne spojrzenie na te postawy i decyzje. Następstwem ewangelicznej oceny tych bolesnych spraw będzie ich podjęcie w duchu pokuty, nawrócenia i zadośćuczynienia.

W skład Komisji wchodzą:

Bp dr Jan Szkodoń - przewodniczący,
Ks. prof. PAT dr hab. Edward Staniek - wiceprzewodniczący,
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak,
Ks. dr Bogusław Steczek, SJ,
Ks. dr Wacław Gubała.

W modlitwie proszę Boga, aby te bolesne doświadczenia przyczyniły się do oczyszczenia i wzrostu Kościoła Krakowskiego.

Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 28 lutego 2006 r.© Copyright 2005 by Ritt&Leo ® - kontakt: webmaster@grzegorzki.vbiz.pl