Ks. kanonik Józef Jończyk - święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1972 r. w Jaworznie, z rąk ks. bpa S. Smoleńskiego.
Od 1 stycznia 1987 r jest proboszczem parafii św. Kazimierza. Jako wikariusz pracował w Liszkach oraz krakowskich parafiach św. Jadwigi Królowej i Najświętszego Salwatora.

ks. J. Jończyk

"(...) Na obrazku prymicyjnym napisałem słowa z Listu św. Pawła:

Nie głosimy samych się, lecz Chrystusa Ukrzyżowanego.

Od 1983 roku jestem związany z katolickim ruchem Commmunio e Liberatione. Bardzo mi to pomogło w zrozumieniu mojego człowieczeństwa, chrześcijaństwa, kapłaństwa. Duchowość tego ruchu jest bliska słowom, które kiedyś intuicyjnie wziąłem na początku kapłaństwa za motto swego życia.
Kościół zawsze obejmował i obejmuje wszystkie sfery ludzkiego życia. Wszystkie pozaliturgiczne formy działalności parafii mają być pretekstem do tego, aby ludzie mogli się spotykać, doświadczać przyjaźni, niekiedy uczyć się nowych umiejętności, ale przede wszystkim po to, aby mogli doznawać radości i smaku przebywania ze sobą.
Bo to jest przecież istotna cecha wspólnoty Kościoła.(...)"
ks. J. Jończyk

do góry