ks. M. Czapla

Ks. dr Mirosław CZAPLA - kapłan Archidiecezji Krakowskiej -

ur. w 1967 r, święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1992 r.

Ukończył Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie uzyskał magisterium.

Pracował jako wikariusz w Stryszowie.
Następnie został skierowany na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukończył uzyskując tytuł doktora prawa.
Po powrocie do Krakowa został sędzią Sądu Metropolitalnego oraz prefektem Krakowskiego Seminarium Duchownego, a następnie ojcem duchownym w domu przy ul. Piłsudskiego.

4 listopada 2005 r. został zaprzysiężony jako notariusz w Trybunale Rogatoryjnym w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Sługi Bożego Jana Pawła II w diecezji krakowskiej.

Autor wielu opracowań m.in. dla serwisu internetowego www.mateusz.pl (m.in. adwentowe rozważania rekolekcyjne Znaleźć drogę do domu w 2002r.).

Kazania pasyjne na Wielki Post 2008 r
głoszone w naszym kościele przez ks. dr Mirosława Czaplę


Cieszymy się z powrotu ks. dra Mirosława do naszej parafii po kilku latach pracy w Seminarium Duchownym i życzymy mu wielu łask oraz błogosławieństwa Bożego w pracy urzędowej i parafialnej.do góry