Próba Jasełek w wykonaniu
młodzieżowego Teatru Żywego Słowa, Oazy,
Służby Liturgicznej i Scholi

garderoba garderoba garderoba
u Heroda u Heroda u Heroda
u Heroda pasterze pasterze
próba próba próba

J A S E Ł K A - występ 22 stycznia - Z A P R A S Z A M Y do obejrzenia zdjęć...