Droga Krzyżowa w Koloseum w Wielki Piątek 2005


STACJA SZÓSTA

Weronika ociera twarz Jezusowi

C.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Z Księgi proroka Izajasza (53, 2-3)

Nie miał on wdzięku ani też blasku,
aby (...) na niego popatrzeć,
ani wyglądu, by się nam podobał.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic.
Z Księgi Psalmów (27 [26], 8-9)
O Tobie mówi moje serce: "Szukaj Jego oblicza!"
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moim wspomożeniem,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Boże, moje Zbawienie!


ROZWAŻANIE

"Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną"
(Ps 27 [26], 8-9).
Weronika - w tradycji greckiej Berenike -
ucieleśnia to gorące pragnienie,
łączące wszystkich pobożnych ludzi
Starego Testamentu,
pragnienie wszystkich ludzi wierzących,
by ujrzeć oblicze Boże.
Na drodze krzyżowej Jezusa
początkowo czyni ona jedynie gest kobiecej dobroci:
ofiaruje Jezusowi chustę.
Nie udziela się jej brutalność żołnierzy
ani strach uczniów.
Jest obrazem dobrej kobiety,
która pośród wzburzenia i zamroczenia serc
zachowuje odwagę dobroci,
nie pozwala, by w jej sercu zapanowała ciemność.
"Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8).
Początkowo Weronika widzi jedynie
umęczone i noszące ślady bólu oblicze.
Jednakże uczynek miłości
pozostawił w jej sercu prawdziwy obraz Jezusa:
w Obliczu ludzkim, pokrytym krwią i ranami,
Weronika widzi Oblicze Boga i Jego dobroci,
która jest z nami nawet w najgłębszym bólu.
Tylko sercem możemy zobaczyć Jezusa.
Tylko miłość pozwala nam widzieć i nas oczyszcza.
Tylko miłość pozwala nam rozpoznać Boga,
który sam jest miłością.


MODLITWA

Panie, daj nam niepokój serca,
które szuka Twego oblicza.
Chroń nas od zamroczenia serca,
które widzi jedynie wierzchnią stronę rzeczy.
Obdarz nas szczerością i czystością,
które pozwalają dostrzec
Twoją obecność w świecie.
Gdy nie stać nas na wielkie czyny,
daj nam odwagę pokornej dobroci.
Niech obraz Twego oblicza
zapisze się na trwałe w naszych sercach,
byśmy mogli Cię spotkać
i Twój wizerunek ukazywać światu.
Pater noster...
Widzi, jak za ludzkie winy
Znosi męki Syn Jedyny,
Jezus, jak Go smaga bat.
Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.