AKTUALNOŚCI kwiecień 2010 - kwiecień 2012

AKTUALNOŚCI

Najświeższe informacje z bieżącego tygodnia znajdziesz w Ogłoszeniach parafialnych

kliknij...


DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

Dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego czynem miłosierdzia
"...bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia: słowo miłosierne - przez przebaczenie i pocieszenie; drugie - gdzie nie możesz słowem, to modlić się - i to jest miłosierdzie; trzecie - uczynki miłosierdzia." (Dz,1158)

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zainicjowała Błękitna Armia Matki Bożej Fatimskiej. Informacje na temat tej inicjatywy przeniknęły do Polski za pośrednictwem artykułu Pawła Milcarka, zamieszczonego w "Rycerzu Niepokalanej" ze stycznia 1987 roku. W Polsce inicjatywa zakiełkowała w kościele pw. Ducha Świętego oo. Paulinów w Warszawie przy ul. Długiej. Powstała grupa pod nazwą Straż Pokoleń. Pierwszej Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 roku. Na początku 1994 roku powołano do życia ogólnopolski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji, pod patronatem Przeora Jasnej Góry. Od wielu już lat w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Jest to odpowiedź na czas powszechnego, niestety, nieposzanowania ludzkiego życia i deprecjonowania godności człowieka. Dlatego z tym dniem połączone jest Dzieło Duchowej Adopcji. Ta inicjatywa duchowa, jakby przedłuża uroczystość Zwiastowania na następne dziewięć miesięcy modlitwy za jedno poczęte życie. Podejmując Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zobowiązujemy się do odmawiania codziennie przez 9 miesięcy specjalnej modlitwy oraz jednej dziesiątki Różańca św. w intencji poczętego dziecka, nam nieznanego, ale ukochanego przez Boga. Dzieło Duchowej Adopcji podejmowane jest przede wszystkim jako dzieło pokutne za grzechy dzieciobójstwa. Owocem tej pokutnej modlitwy jest coraz większa obfitość Bożego miłosierdzia wobec ludzi.

W naszej parafii pierwsza Duchowa Adopcja odbyła się 25.03.1997r - od tej pory co roku podejmowana jest zawsze w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Podejmijmy, więc to Dzieło, mając świadomość, że życie, które było zagrożone zagładą, zaistnieje dzięki naszej modlitwie, wypraszającej adoptowanemu dziecku (a także jego rodzicom) łaskę życia zgodnego z wolą Bożą. Bardzo często ta forma modlitwy pozwala człowiekowi w inny sposób spojrzeć na siebie, dowartościować poczucie własnej godności i wielkości jako dziecka Bożego, że żyję i że Bóg mnie bezgranicznie kocha; że ja sam - przez podjęcie dzieła Duchowej Adopcji - mogę być darem dla innych.

Wszystkich, którzy pragną podjąć Dzieło Duchowej Adopcji zapraszamy już dziś w poniedziałek, 26 marca, na Mszę Świętą o godz. 18.00.

Z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II - Kielce 3.06.1991 r.

Kiedy Chrystus mówi do rzeszy: "Kto pełni wolę Ojca mojego (...), ten Mi jest bratem, siostrą i matką", potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie tego przykazania Dekalogu, które każe czcić ziemskich rodziców, ojca i matkę. Potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie rodziny dla całego porządku moralnego - w wymiarach międzyosobowych i w wymiarach społecznych. Wiemy z rodzimego doświadczenia, zwłaszcza z doświadczenia minionego okresu, że to zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka, a które u podstaw łączy się z odrzuceniem Bożego ojcostwa - szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny. Są to dziedziny jakby szczególnie zagrożone, szczególnie narażone. Szczególnie łatwo w tych dziedzinach, gdzie tak wiele zależy od miłości, od prawdziwej miłości, człowiek ulega egoizmowi i drugich - najbliższych! - czyni ofiarą tego egoizmu. (_) Czcij ojca i matkę" - powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet, jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie - mówi się tak: "nieoczekiwanie" - nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to, bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka, jego prawdziwe powołanie i jego ostateczne przeznaczenie. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo. Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry - tak, aby wychować je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie założyć kiedyś prawdziwie chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich rodziców. (_)


ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA

4 marca 2012 r.

Dzisiaj obchodzimy doroczne święto św. Kazimierza, patrona naszej parafii i naszej archidiecezji. Suma odpustowa będzie o godz. 12.30.
więcej o św. Kazimierzu i odpuście tutaj


ŚWIĘTY KAZIMIERZ PATRON POLSKI I LITWY

Znany z dobroczynności, surowego trybu życia oraz głębokiej pobożności eucharystycznej i maryjnej św. Kazimierz (ur. 3 października 1458 _ zm. 4 marca 1484) jest orędownikiem i patronem tych, którzy podejmują służbę publiczną w państwie.

Urodzony w 1458 roku w Krakowie drugi syn Kazimierza Jagiellończyka łączył życie religijne, wręcz kontemplacyjne, z działalnością polityczną. Stawiany jest jako wzór konsekwencji w realizowaniu postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących i cierpiących. Mówił bowiem o sobie, że "królewicz nie może nic przystojniejszego czynić, jak w ubogich służyć samemu Chrystusowi.

Jego relikwie spoczywają w wileńskiej katedrze, a uroczystość ku jego czci obchodzona jest na Litwie jako święto państwowe.

ŚWIĘTY KAZIMIERZ
Młody królewicz miał w Krakowie wybitnych wychowawców: św. Jana Kantego, Jana Długosza i Filipa Kallimacha. Wiele czasu poświęcał na modlitwę. Chętnie przebywał wśród ubogich dzieląc się swoimi dobrami. Powszechnie podziwiano jego mądrość i dojrzałość. Jan Długosz napisał o nim, że "był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności, godnego pamięci rozumu".

W wieku 13 lat wyruszył na Węgry, by przyjąć tamtejszą koronę królewską. Wyprawa jednak zakończyła się niepowodzeniem i powrotem królewicza do kraju. W latach 1481-1483, podczas pobytu króla na Litwie, Kazimierz jako namiestnik rządził Królestwem Polskim. Już wtedy odznaczał się sprawiedliwością i troską o ubogich, dbał także o bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne kraju. Natomiast na Litwie zyskał sobie wśród ludności wdzięczność i popularność za troskę o potrzeby mieszkańców, zwłaszcza biednych i pokrzywdzonych. Jego życie duchowe rozwijało się pod wpływem duchowości franciszkańskiej akcentującej ascezę, ale specyfiką pobożności św. Kazimierza była wielogodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i kontemplacja męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Naśladowanie Chrystusa uznawał za najważniejszą sprawę swojego życia. Miłość bliźniego pojmował w duchu św. Franciszka jako ofiarną służbę. Praktykował też liczne formy ascezy, jak noszenie włosiennicy i skromnego stroju, spanie na podłodze i długie posty, unikał rozrywek i wypoczynku, gardził stanowiskami i zaszczytami. Mimo to, łącząc z życiem kontemplacyjnym działalność polityczną, brał udział w różnych zjazdach i naradach, towarzysząc ojcu w ważnych sprawach państwowych. Tym samym sposobił się do objęcia władzy w Rzeczypospolitej. Jednak jego przygotowanie do przejęcia rządów w Polsce przerwała śmiertelna choroba. Św. Kazimierz zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku, mając zaledwie 26 lat.

KATEDRA WILEŃSKA
Pochowany został w katedrze wileńskiej. Szybko odbył się jego proces kanonizacyjny i już w 1521 roku papież Leon X wydał bullę kanonizacyjną, która jednak zaginęła. Dopiero w 1602 roku Klemens VIII wydał nowy dokument kanonizacyjny. Św. Kazimierz jest patronem Polski i Litwy, a od 1690 roku także Zakonu Kawalerów Maltańskich.

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1991 roku uroczystościom ku czci św. Kazimierza nadano rangę święta państwowego. Corocznie w jego święto w Wilnie organizowane są odpusty i jarmarki zwane kaziukami.

Anna Wojtas

więcej o św. Kazimierzu czytaj tutaj


WIELKI POST

26 lutego 2012 r.
spotkanie misyjne
Rozpoczęliśmy kolejny w naszym zyciu Wielki Post.
Wielki Post ma charakter pokutny. Przypominamy, szczególnie młodzieży, że w okresie 40-dniowej pokuty wielkopostnej należy powstrzymywać się od zabaw tanecznych. Ta praktyka obowiązuje również we wszystkie piątki całego roku, ze względu na wspominanie w tym dniu męki i śmierci Chrystusa - Odkupiciela człowieka, o ile nie przypadają w nie święta kościelne. Przypomnienie to jest konieczne, ze względu na uporczywą praktykę organizowania w szkołach i instytucjach rozrywkowych piątkowych dyskotek.
Pierwszy tydzień Wielkiego Postu poświęcony jest trzeźwości naszego narodu. Msze św., modlitwy i trud ofiarujmy jako zadośćuczynienie za grzechy wynikłe z pijaństwa i narkomanii i w intencji uwolnienia od tych wyniszczających nałogów.


ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

8.I.2012 r.

 • Święto chrztu w Jordanie kończy cykl świąt "skupionych wokół misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie), które wspominają początek naszego zbawienia i komunikują nam pierwociny Misterium Paschalnego (KKK 1171).
 • Chrystus kończy okres życia ukrytego i rozpoczyna publiczną działalność. Przyjmuje Ducha Świętego, który wyprowadza Go na pustynię i w mocy którego spełnia On swoje zbawcze posłannictwo. Ojciec Święty Jan Paweł II w katechezach o Duchu Świętym mówiąc o modlitwie Apostołów, którzy w Wieczerniku oczekiwali na Zesłanie Ducha Świętego, uczy: "Jest to jakby powtórzenie czy przedłużenie tej modlitwy, poprzez którą Jezus z Nazaretu przygotowywał się na Zstąpienie Ducha Świętego w chwili chrztu w Jordanie, aby rozpocząć swe mesjańskie posłannictwo: "gdy [Jezus] się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego" (Łk 3,21-22)".
 • Chrystus przygotowuje się do tego przez modlitwę. Z Jego modlitwą łączyła się Maryja. Dziś łączy się z nią Kościół. Święto Chrztu Pańskiego kończy Okres Objawienia Pańskiego
 • W poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego rozpoczyna się Okres Zwykły, który trwa do wtorku przed Wielkim Postem i powtórnie zaczyna się w poniedziałek po uroczystości i kończy się w sobotę przed 1 niedzielą Adwentu Zesłaniu Ducha Świętego.
 • W roku liturgicznym idziemy przez czas z Chrystusem, podobnie jak uczniowie idący do Emaus, którzy rozmawiali ze sobą o tym wszystkim ci się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali... On rzekł do nich: O nierozumni, jak niskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24,25-27). Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił 7 października 2004 r. list apostolski na Rok Eucharystii nadając mu tytuł "Zostań z nami, Panie" opisując wydarzenie z Emaus w perspektywie eucharystycznej.
 • W Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.


BOŻE NARODZENIE 2011

Narodzenie Chrystusa zamieniło noc w jasny dzień:
Tylko w Nim rozpoznajemy w pełni
swą godność, odwieczne powołanie
i uzyskujemy przystęp do życia wiecznego.
Z okazji Święta tego niezwykłego Wydarzenia,
życzę, aby Narodzenie Syna Bożego
napełniło Wasze serca niewzruszoną
nadzieją i radością, a każdy dzień Nowego Roku
dzięki błogosławieństwu Pana
upływał w zdrowiu i szczęściu.


spotkanie misyjne spotkanie misyjne
spotkanie misyjne spotkanie misyjne


WYSTAWA: SAPIEHOWIE - KOLEKCJONERZY I MECENASI

grudzień 2011

Przypadający w tym roku jubileusz 100lecia konsekracji i w roku następnym ingresu kard. Adama S. Sapiehy jest doskonałą okazją, aby przybliżyć życiorys tego Wielkiego Polaka, którego postawa wobec trudnych czasów przełomu XIX i XX w. nieprzerwanie fascynuje kolejne pokolenia, nie tylko, historyków. Organizowana przez Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej przy współpracy Muzeum Katedralnego im. Jana Pawła II na Wawelu wystawa pt. Adama Stefan Sapieha. Ostatni książę - biskup krakowski ma na celu nie tylko ukazanie Kardynała, jako wielkiego męża stanu i pasterza Kościoła, ale również, jako człowieka, który swój urząd na biskupim tronie Kościoła krakowskiego sprawował nieprzerwanie przez okres czterdziestu lat. Uroczyste otwarcie wystawy w Muzeum Katedralnym im. Jana Pawła II odbędzie się 18 grudnia 2011 r. Poprzedzi je Msza św. o godz. 10:00 w Katedrze Wawelskiej, pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza.

Wystawa, dedykowana jednemu z najznakomitszych rodów dawnej Rzeczypospolitej, została pomyślana jako prezentacja kolekcji Sapiehów - dzieł sztuki obecnie znajdujących się w zbiorach: Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego i Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu oraz muzeów Wilna i Telsz.

Protoplastów tej wyjątkowej rodziny więzy krwi łączyły z Potockimi, Radziwiłłami, Czartoryskimi i Jabłonowskimi. Członkowie obu linii rodu - różańskiej (czerejskiej) i kodeńskiej (krasiczyńskiej) - piastowali najwyższe urzędy i godności, jako mężowie stanu kształtowali politykę kraju i jego siłę militarną, a także znaczną rolę odegrali w dziejach polskiej kultury. Po II wojnie światowej w r. 1954 część związanych z rodziną zabytkowych przedmiotów, skonfiskowanych podczas rewizji dokonanej przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w budynku Kurii Metropolitalnej w Krakowie, trafiła na Wawel jako depozyt. Dzieła te - pozostałe z olbrzymich niegdyś rodzinnych kolekcji - po kilkudziesięciu latach zwrócono prawowitym właścicielom; stopniowo są od nich wykupywane, a niektóre z nich pozostają w muzeum jako dary lub depozyty.
Kolekcja sapieżyńska na Wawelu liczy dziś około 300 obiektów, a ponad 1000 cennych starodruków obejmuje, przechowywana tutaj, biblioteka sapieżyńska, pochodząca z pałacu w Krasiczynie i dlatego też Wawel wydaje się najlepszym miejscem do zaprezentowania Sapiehów jako kolekcjonerów i mecenasów.

Sarmackie oblicze rodu ukazuje unikatowa galeria przodków z kościoła Św. Anny w Kodniu, złożona z 72 obrazów. Na wystawie znajdują się też militaria związane z odsieczą wiedeńską i zbiór pasów kontuszowych z kolekcji krasiczyńskiej, a także wysokiej klasy dzieła sztuki zachodnioeuropejskiej - malarstwo, augsburskie złotnictwo, paryskie zegary, gobeliny i makaty. Archiwalne fotografie przybliżają dramatyczny rozdział w dziejach rodziny - konfiskatę w r. 1952 bezcennych obiektów przechowywanych w pałacu biskupim w Krakowie, a równocześnie próbę skompromitowania przez ówczesne władze polityczne metropolity krakowskiego kardynała Adama Stefana Sapiehy.

Wystawa pt. "Sapiehowie kolekcjonerzy i mecenasi" w zamku królewskim na Wawelu czynna jest do 31 grudnia br. od wtorku do soboty w godz. 9.30 - 16.00, w niedziele w godz. 11.00 - 16.00. Bilety w cenie 3 zł - w kasach i przy wejściu na wystawę. Zwiedzanie wystawy z kustoszem - w niedzielę 18 grudnia br. o godz. 12.00.

Wykład Krzysztofa Czyżewskiego pt. "Kardynał Sapieha i jego związki z katedrą" będzie w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Wawelu 15 grudnia (czwartek) o godz. 17.00. Wstęp wolny.


ADOPCJA EDUKACYJNA DZIECI

Fundacja Kiabakari, zaprasza do wsparcia akcji Adopcji Edukacyjnej dzieci.
Już w styczniu w Tanzanii zaczyna się nowy rok szkolny. Dzięki staraniom ks. Wojciecha Kościelniaka, naszego rodaka, na terenie misji Kiabakari, w 2010r. otwarto pierwsze w regionie przedszkole. Wcześniej wiejskie dzieci trafiały do państwowych szkół podstawowych prosto z pól i pastwisk. Nauka w klasach 50 do 170 osobowych, brak znajomości języka angielskiego, nie dawały szans na wyrównanie do poziomu dzieci z miast. Przedszkole w Kiabakari gości 120 dzieci w wieku 3-6 lat w trzech grupach. Dzieci mają zapewnioną opiekę, edukację, ale również pełnowartościowy posiłek, co ma niebagatelne znaczenie w regionie, w którym ponad 80% dzieci jest stale niedożywionych. Dzisiaj koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu to 80 tys. szylingów tanzańskich rocznie, plus opłaty dodatkowe (uniform szkolny, strój sportowy, sweterek, termos na herbatę, tornister szkolny, zeszyt, kredki, mydło, papier toaletowy itp.), w sumie 130 tys. szylingów czyli 100 $ na jedno dziecko na rok. Dobroczyńcy dzieci otrzymają jego zdjęcie, oraz informację o wynikach w nauce.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami adres e-mail adopcja@kiabakari.org lub tel. 606206838

W przyszła niedzielę 11 grudnia 2011r., po Mszy św. o godz. 16.30, w salce Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych adopcją edukacyjną dzieci z Kiabakari.
Serdecznie zapraszamy!
Fundacja Kiabakari
www.kiabakari.org


LIST MISJONARZA

Przewielebny Księże Proboszczu, Czcigodni Bracia Kapłani, Kochani Członkowie Koła Misyjnego, Drodzy Przyjaciele na Grzegórzkach,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Z serca przepełnionego wdzięcznością dla Boga i dla Was za dar posługi Słowa, jaką mogłem spełnić - dzięki życzliwemu zaproszeniu Księdza Proboszcza - w niedzielę 25 września br. w naszej Parafii; oraz za dar Waszych "rozszerzonych" (zob. Kor 6,11), szczodrych serc, które hojnym wsparciem mego dzieła misyjnego po raz kolejny odpowiedziały na wezwanie o solidarność misyjną z tymi, którym na codzień służę na misjach w Tanzanii - pragnę podziękować najpiękniej jak tylko potrafię za ten ogrom dobra i miłości miłosiernej, jakiej doświadczyłem przebywając wśród Was, Aniołów z naszych krakowskich Grzegórzek.

Zaświadczyć pragnę o wielkiej serdeczności, przyjaźni i trosce ze strony Kochanych Kapłanów - Księdza Proboszcza i Księży Współpracowników, wśród których szczególnie żywo doświadczam daru i radości kapłańskiej przyjaźni i solidarności. Dziękuję Wam bardzo za to! Dziękuję z serca Pani Danusi, szefowej Katolickiego Domu Kultury, która z prawdziwie polską gościnnością zadbała, by członkowie Koła Misyjnego i wolontariusze z mej fundacji Kiabakari nie ustali w czasie posługi i jak mówi Pismo: "nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu" (por.1 Tym 5,18), udzielając schronienia w Domu Kultury i udostępniając zaplecze kuchenne.

Wam, Kochani Rodacy, Aniołowie z naszych Grzegórzek, pomny przestrogi Św. Pawła Apostoła: "Ty wprawdzie pięknie dzięki czynisz, lecz drugi tym się nie buduje" (Kor 14,17), pragnę podziękować najlepiej jak umiem i jednocześnie zapewnić Was, że Wasza hojna, serdeczna, misyjna pomoc w wysokości 9000 PLN, pomoże w znacznym stopniu popchnąć naprzód budowę centrum edukacyjno-formacyjnego dla najbardziej potrzebujących - dzieci i młodzieży w Kiabakari i przemieni ich życie. Pomoże także przeprowadzić najpilniejsze prace, jak np. zamontowanie rynien i odprowadzeń wody do dwóch nowych zbiorników, by nasz ośrodek zdrowia mógł funkcjonować i wody nie zabrakło.
Kolejne świece nadziei zapłoną na Czarnym Lądzie i rozświetlą ciemności - dzięki Wam. Niech Wam, Kochani, błogosławi Miłosierny Bóg i wynagrodzi tysiąckrotnie troskliwą miłość, jaką ogarnęliście moje misje Waszym hojnym wsparciem! Pamiętamy o Was codziennie we wdzięcznej modlitwie i przychylamy Wam nieba! Szczęść Wam Boże!

Ks. Wojciech Adam Kościelniak
Misjonarz w Tanzanii


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

1 listopada 2011 r.
W Narodowe Święto Niepodległości pamiętajmy w modlitwie o naszym wspólnym domu, jakim jest wspólnota wszystkich Polaków, okupiona obfitą daniną krwi i męczeństwa wielu pokoleń rodaków.
W związku z tym zapraszamy w czwartek (10 listopada) o godz. 19.00 do auli domu parafialnego na wieczór patriotyczny z okolicznościowym wykładem dr Jarosława Szarka - pracownika naukowego krakowskiego oddziału IPN i wspólny śpiew patriotycznych pieśni.
Będzie również możliwość obejrzenia wystawy poświęconej ks. kard. A. S. Sapiesze.

Szczególne zaproszenie kierujemy do ogółu młodzieży, a zwłaszcza młodzieży oazowej, liturgicznej służby ołtarza oraz przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Ze względu na narodowe święto niepodległości, metropolita krakowski udzielił w tym dniu dyspenzy od obowiązku powstrzymywania się od pokarmów mięsnych i zachowania dnia pokuty.


WYSTAWA POŚWIĘCONA KS. KARD. A. S. SAPIESZE

W czwartek 27 października br. (w 71 rocz. poświęcenia naszego kościoła), o godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej na placu przed pałacem arcybiskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej, poświęconej księciu metropolicie kardynałowi A.S. Sapiesze, zorganizowanej przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Katolicki Dom Kultury naszej parafii.

Natomiast o godz. 17.00 w Domu Parafialnym otworzyliśmy ekspozycję poświęconą "Niezłomnemu Księciu", połączoną z wykładem ks. prof. Józefa Mareckiego "Adam Stefan Sapieha wobec totalitaryzmów" i koncertem muzyki dawnej w wykonaniu zespołu "Il Vento".

Było to wydarzenie niezwykłe w historii naszej parafii.
Więcej informacji na stronach:

Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy
IPN
Galeria zdjęć


SPRAWOZDANIE ARCHIDIECEZJALNEJ KOMISJI MUZYKI KOŚCIELNEJ Z ODBIORU REMONTOWANYCH ORGANÓW

 • Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej w składzie: Ks. Robert Tyrała, Wiesław Delimat, Krzysztof Michałek w obecności proboszcza ks. kan. Józefa Jończyka, organmistrza pana Jacka Siedlara oraz organisty pana Marcina Loch odebrała do użytku organy po remoncie w dniu 19 października 2011 roku.
 • Komisja stwierdziła, że remont instrumentu został wykonany zgodnie ze sztuką organmistrzowską. Biorąc pod uwagę czas powstania instrumentu i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, należy stwierdzić, że w swojej klasie instrument prezentuje się bardzo dobrze.
 • W trakcie remontu zostały zdecydowanie ulepszone wszystkie elementy gry, traktury oraz materiał piszczałkowy.
 • Pragniemy zwrócić uwagę, że instrument powinien być przynajmniej raz w roku poddany przeglądowi oranmistrzowskiemu.
 • Organmistrz udziela dwuletniej gwarancji na całość instrumentu, które nie uwzględnia strojenia. " Komisja wysoko ocenia pracę organmistrza Jacka Siedlara.
 • Komisja wyraża uznanie księdzu proboszczowi, organistom, wszystkim parafianom oraz ty,, dzięki którym remont ten został przeprowadzony. Pragniemy wyrazić życzenie, iż ten bardzo dobry instrument będzie należycie wykorzystywany do liturgii oraz do koncertów muzyki kościelnej.


DZIEŃ MISYJNY W NASZEJ PARAFII

We wrześniu ks. Wojciech Kościelniak przebywał na urlopie zdrowotnym w Polsce. Odwiedził naszą parafię, dzieląc się wiadomościami o dobru, jakie dzieje się na dalekiej misji w Kiabakari.

Korzystając z obecności naszego rodaka, misjonarza w Tanzanii w Afryce Wschodniej, przeżywaliśmy parafialny dzień misyjny:
- na wszystkich Mszach św. ks. Wojciech wygłosił kazania
- po Mszy św. członkowie Koła Misyjnego i wolontariusze zbierali przed kościołem ofiary na wsparcie dzieł miłosierdzia misji w Kiabakari,a na placu przed kościołem można było obejrzeć eksponaty przywiezione przez ks. Wojciecha z Tanzanii
- po wieczornej Mszy św. była okazja osobistego spotkania z misjonarzem, nabycia wspomnieniowej książki jego autorstwa "Między Taborem a Golgotą" z dedykacją.

spotkanie misyjne
spotkanie misyjne spotkanie misyjne
spotkanie misyjne spotkanie misyjne
spotkanie misyjne spotkanie misyjne
spotkanie misyjne spotkanie misyjne
spotkanie misyjne spotkanie misyjne


Koło Misyjne dziękuje w imieniu Ks.Wojciecha Kościelniaka za ofiary złożone na potrzeby Misji w Kiabakari w niedzielę 25 września. Zebrano łącznie 8.937 zł i 22 euro. Ksiądz Wojciech dziękuje również za spotkanie i zainteresowanie eksponatami z Tanzanii. Ksiądz Wojciech opuścił Kraków i nasz kraj we wtorek, 27 września. Polecając go Waszej modlitwie, przekazujemy słowa, które zostawił nam wyjeżdżając:

Moi kochani!
Dwadzieścia lat z okładem minęło od pożegnalnej Mszy świętej w naszym kościele na Grzegórzkach krakowskich pod koniec 1990 roku, przed mym wyjazdem na misje do Tanzanii. Pobłogosławiliście mi na drogę, zapewniliście o wsparciu duchowym i materialnym.
Dotrzymaliście słowa.

Dziękuję Wam, bo "jesteście ze Mną od początku"(J 15:27) i nigdy nie odwróciliście się plecami do mnie i do misji w Kiabakari. Dzięki Księżom, Siostrom Służebniczkom, Kołu Misyjnemu i Wam wszystkim, mogliśmy razem dokonać wiele dla dobra tych, którym służę w Waszym imieniu w Kiabakari - w wymiarze duchowym, medycznym i edukacyjnym. "Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył - szczególnie przez Was i dzięki Wam? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego" (Ps 116:12-13)
Proszę Was dziś, z pokorą i ufnością, "dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy!" (Flp 3:16) "Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało Waszą chętną gotowość" (2 Kor 8:11)

"Przeto oddany posługiwaniu zleconemu mi przez Miłosierdzie, nie upadam na duchu" (2 Kor 4:1)

Bo mam Was! Dobrze, że jesteście!

Ks. Wojciech Adam KOścielniak


WITAMY NOWEGO WIKARIUSZA

Ks. Kardynał Metropolita odpowiadając na naszą prośbę mianował wikariuszem naszej parafii ks. Pawła Mieleckiego, którego bardzo serdecznie witamy i życzymy, aby pełniąc posługę duszpasterską w naszej wspólnocie, doznawał wielu łask, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej oraz wdzięcznej życzliwości parafian.


NOWY ORGANISTA

W związku z napływającymi pytaniami uprzejmie informujemy, że Pani Organistka ma przedłużony urlop wychowawczy do końca czerwca przyszłego roku. W zastępstwie rolę organisty pełni P. Marcin Loch.


I. KOMUNIA ŚW.

15 maja 2011 r.

W niedzielę (15 maja) na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z klas II-ch przystąpiły do Pierwszej Komunii św.
Przez cały tydzień uczestniczyły we Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie majowym.

Gratulując dzieciom zaszczytu pełnego uczestniczenia w uczcie Pańskiej, życzę, aby przez całe życie czerpały moc Bożej miłości z Ciała Pana - Chleba Życia.
Rodzicom dzieci dziękuję za przygotowanie świątyni, współpracę i dar ołtarza.
Ks. Proboszcz

1. BEDNARCZYK Piotr
2. BETLEY Karolina
3. BIZIAK Mikołaj
4. BUTRYN Stanisław
5. CZABARA Wiktor
6. CZORT Łucja
7. DYGA Zuzanna
8. GARDOŃ Mateusz
9. GHINI Elena
10. GÓRKA Wiktoria
11. GUZY Aleksandra
12. JAMKA Teresa
13. JANIK Aleksander
14. KAWA Aleksandra
15. KĘSEK Wojciech
16. KOBIAŁKA Marcin
17. KOZERA Aleksandra
18. KRÓL Jan
19. KRÓLIKOWSKA Kaja
20. KUBICA Marcel
21. LACHOWICZ Zuzanna
22. LEWIŃSKA Aleksandra
23. MADURA Julia
24. MALEŃCZUK Rita
25. NOSEL Jakub
26. ORZEŁ Mateusz
27. ORZEŁ Sławomir
28. PLUTA Anna
29. POCHE Kamil
30. PRZEBINDA Aleksandra
31. RACZYŃSKA Weronika
32. RERUTKIEWICZ Jan
33. RÓŻYCKI Mikołaj
34. RUDEK Jakub
35. ŚWIERCZ Natalia
36. TRZCIŃSKI Kamil
37. ZAJĄCZKOWSKI Dawid
38. ŻYWICKA Anastazja


BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ I.

1 maja 2011 r.

Dziś dzień wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II - wdzięczni Bogu za nowego patrona i orędownika, podążajmy śladem wielkiego Rodaka, naśladującego Chrystusa, w którym życie i historia odnajduje znaczenie i pełnię.


Porządek obrzędów WIELKIEGO TYGODNIA

Wielki Czwartek

 • Główna uroczystość Wielkiego Czwartku - Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie o godz. 1800. Po niej nastąpi przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy. Wszyscy starajmy się uczestniczyć we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.

  Msza Krzyżma św. którą rano koncelebruje biskup ze swymi kapłanami i w której poświęca się oleje, jest wyrazem wspólnoty kapłanów ze swoim biskupem.

  Podobnie, udział delegacji wspólnot Służby Liturgicznej ze wszystkich parafii we Mszy św. Krzyżma św. w Wielki Czwartek jest szczególnym znakiem jedności tych wspólnot z biskupem diecezji i całym Kościołem Krakowskim. Poświęcone oleje delegacja Służby Liturgicznej zawozi do swojej parafii i uroczyście przekazuje w czasie Wigilii Paschalnej, włączając się z nimi do procesji do chrzcielnicy

 • Komunia św. dla osób, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej będzie udzielana o godz. 630, 700, 730, 800; w czasie pomiędzy udzielaniem Komunii św. będzie okazja do Spowiedzi św.

 • Zapraszamy wszystkich, na Godzinę Świętą w Gethsemani w Wielki Czwartek. Adoracja rozpocznie się o godz. 2100 i trwać będzie do 2200.

  Adoracja będzie przebiegać według tekstów którymi w Wielki Czwartek wierni modlą się w Jerozolimie w Bazylice Konania.
Chrystus w ciemnicy

Wielki Piątek

 • Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy dla ogółu wiernych będzie od godz. 630;

 • Adoracja dla dzieci szkolnych będzie o godz. 1000.

 • Godzina Miłosierdzia będzie o godz. 1500.

 • Główna uroczystość - Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża i Komunią św. będzie o godz. 1800, po czym nastąpi przeniesienie Pana Jezusa do Bożego Grobu.

 • Droga Krzyżowa będzie o godz. 2200.
Grób Pański
 • Przez całą noc będzie adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie:
  • godz. 2300 - ul. Mogilska, Przy Rondzie, Kordylewskiego
  • godz. 2400 - ul. Rzeźnicza, Masarska, Semperitowców
  • godz. 100 - ul. Kotlarska, Grzegórzecka
  • godz. 200 - ul. Fr. Nullo, Sądowa
  • godz. 300 - ul. Szafera, al. Pokoju
  • godz. 400 - ul. Bobrowskiego, Skrzatów, Żółtej Ciżemki

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych bez możliwości dyspensy.

Wielka Sobota

Adoracja
 • Poświęcenie pokarmów świątecznych będzie w godzinach 1030 - 1600 w odstępach co pół godziny.

  Przez cały dzień będzie adoracja Pana Jezusa w Grobie;
  zachęcamy wiernych do zachowania postu zwyczajowego.

  Ofiary składane z okazji adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie.

 • Główna uroczystość Wigilii Wielkanocnej rozpocznie się o godz. 19oo, a po uroczystej Mszy św. Wielkanocnej będzie Rezurekcja;

  wszyscy przynosimy świece na obrzęd poświęcenia światła, odnowy przyrzeczeń chrzcielnych i procesję rezurekcyjną (ok. godz. 21oo).


BIERZMOWANIE

Wczoraj, 16 kwietnia, w kościele Bożego Ciała w Krakowie, przy relikwiach św. Stanisława Kazimierczyka, z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza, młodzież naszego dekanatu przyjęła sakrament bierzmowania i została powierzona opiece kanonizowanego w ubiegłym roku naszego rodaka z krakowskiego Kazimierza, odznaczającego się miłością do Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i wypływającą z niej niezwykłą dobroczynnością.

Z naszej parafii jego opiece zostali powierzeni bierzmowani umocnieni darami Ducha Świętego: Agiejczyk Piotr
Baran Beata
Domino Justyna
Dunaj Paulina
Gajda Karolina
Galon Agnieszka
Goślińska Sylwia
Iwański Aleksander
Jakubowski Filip
Jasek Berenika
Jastrzębski Kamil
Kalafar Maciej
Kaleta Aleksandra
Kostana Karolina
Misiek Katarzyna
Misiuda Piotr
Najduk Kamila
Nawalany Oskar
Nawratil Michał
Piątek Agnieszka
Pilch Filip
Ragan Alina
Ryczko Szymon
Saganiak Weronika
Skwara Bartosz
Smolana Przemysław
Ślusarek Dominika
Wałęga Ewelina
Widuch Kacper
Wołosz Gabriela
Zatorski Mariusz
Zawodnik Jakub
Zborowska Maria
Żurawski Stanisław


PRZECINKA DRZEW

26 marca 2011 r.
W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy pielęgnacyjnej przecinki drzew i krzewów wokół kościoła. Bóg zapłać za ofiary wpływające na należyte utrzymanie naszego kościoła


DEKRET METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

Przewielebnemu Księdzu Mirosławowi Czapli
Sedziemu Krakowskiego Sądu Metropolitalnego

Pozdrowienie w Panu - Szczęść Boże.

Znakomita chluba cnót kapłańskich, którymi się Ksiądz odznacza, skłania nas i wzywa, byśmy okazali Księdzu naszą wdzięczność i życzliwość.
Niniejszym listem udzielamy Przewielebnemu Księdzu przywileju używania rokiety i mantoletu na wzór kanoników naszego kościoła katedralnego, wypraszając wszelkiej pomyślności od Boga Wszechmogącego, z głębi serca udzielamy Księdzu naszego pasterskiego błogosławieństwa.

kard. Stanisław Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski


(tłum. z org. łac. Marcin Loch - organista)

Gratulujemy Księdzu Mirosławowi odznaczenia tytułu Kanonika i życzymy błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności.


PROŚBA O MODLITWĘ

Chcę prosić Państwa o gorącą modlitwę w intencji mojej koleżanki Marty.
Marta ma 45 lat, jest żoną i mamą, z wykształcenia inżynierem mgr chemii, mieszka w okolicach Wieliczki i od około 14 lat zmaga się z nieuleczalną chorobą, jaką jest stwardnienie rozsiane. W przypadku Marty choroba bardzo szybko posuwała się do przodu, całkowicie uniemożliwiając jej normalne życie. Obecnie jest osobą leżącą i wymaga pełnej obsługi. Jeszcze do niedawna była w stanie rozmawiać, teraz nikt nie może zrozumieć, co chciałaby powiedzieć, pozostaje jej słuchanie, wzrok jest bardzo osłabiony.
Marta pogodziła się ze swoim cierpieniem, ofiarowywała i dalej ofiarowuje je w różnych intencjach, nigdy przez te lata nie słyszałam z jej ust narzekania. Mąż i rodzice opiekują się nią najlepiej, jak potrafią, a jest to naprawdę coraz trudniejsze zadanie. Marta chciałaby być zdrowa, ale po ludzku to niemożliwe. Razem z rodziną i przyjaciółmi Marty postanowiliśmy modlić się o cud uzdrowienia dla niej poprzez wstawiennictwo Jana Pawła II. Gdyby taka była wola Boża, może ten cud byłby cudem potrzebnym do kanonizacji Ojca Świętego. Wierzymy, że jest to możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że Bóg może mieć inne plany i wie, co dla Marty i jej rodziny jest najlepsze. Z pokorą przyjmiemy Jego decyzje, wierzymy, że modlitwa zawsze przynosi wielkie owoce. Dlatego bardzo prosimy o włączenie się do naszej modlitwy, o podjęcie takiego codziennego zobowiązania w intencji Marty.
Przesyłam z nadzieją tekst modlitwy, można oczywiście modlić się w inny sposób, dodać jakąś ulubioną modlitwę czy ofiarować Mszę świętą.
Jeśli mogliby Państwo jeszcze komuś tę prośbę przekazać będziemy bardzo wdzięczni.
Nie wiemy jak długo miałaby trwać nasza modlitwa, ale nastawiamy się na długie miesiące i o taką wytrwałość bardzo prosimy!
Bóg zapłać!
Szczęść Boże!

Modlitwa o beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II.

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając się całkowicie Twemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel MARCIE, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, łaski uzdrowienia, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.
Sługo Boży Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę uzdrowienia dla MARTY z ciężkiej i trudnej choroby! Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś MARCIE u Boga Wszechmogącego uzdrowienie. Uproś jej dar umocnienia wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy.
Wysłuchaj mnie Panie. Amen.


BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II

Drodzy Klienci,
Nadchodzi długo oczekiwana przez nas wszystkich chwila.
W dniu 01.05.2011 w Watykanie nasz wielki Rodak, Jan Paweł II zostanie uroczyście ogłoszony błogosławionym. Na to wielkie wydarzenie i święto czekaliśmy 6 lat. Przez cały ten czas, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom "naszych" zaprzyjaźnionych parafii i grup apostolskich, a także klientów indywidualnych organizowaliśmy pod hasłem SANTO SUBITO pielgrzymki do Watykanu, podczas których nasi pielgrzymi modlili się o rychłą Beatyfikację i Kanonizację Ojca Świętego.

Teraz jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ możemy służyć naszym bogatym doświadczeniem w organizacji wyjazdu na uroczystości Beatyfikacji naszego ukochanego Papieża.
Pragniemy zapewnić, iż jesteśmy w pełni gotowi, by zorganizować wszystkie niezbędne świadczenia: transport, noclegi, wyżywienie, opiekę wykwalifikowanych pilotów, ubezpieczenie, wszystkim wyjeżdżającym z naszym biurem osobom. Zdając sobie sprawę z wagi i wielkości tego wydarzenia, przygotowywaliśmy się bardzo uważnie już od ponad roku do organizacji pielgrzymek na uroczystości beatyfikacyjne.
Chcielibyśmy również poinformować, iż decyzją Zarządu naszego biura 5% wartości każdej rezerwacji zostanie przekazana na budowę Centrum Jana Pawła II w Krakowie - Łagiewnikach. W ten sposób każdy pielgrzym wyjeżdżający z nami wesprze Żywy Pomnik Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

B.P. ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o.

CENTRALA:

ul. 29 - go Listopada 5F
32-050 Skawina
Tel: +48 12 276-24-39
Tel/Fax: +48 12 276-64-79
Fax: +48 12 291-05-05

NOWY ODDZIAŁ W KRAKOWIE: ul. Zwierzyniecka 22
31 - 105 Kraków
Tel: +48 12 421-08-39
Fax: +48 12 421-90-45

e-mail: orlando@orlando.com.pl
www.orlando.com.pl


FILM "LUDZIE BOGA"

W niektórych krakowskich kinach jest wyświetlany film pt. Ludzie Boga; zachęcamy wiernych do zobaczenia tego pięknego i głębokiego w treści filmu.


RORATY

roraty
roraty

Według zwyczaju Roraty rozpoczyna się o brzasku dnia, gdyż Najświętsza Maryja Panna jako jutrzenka, gwiazda porankowa, zapowiada rychłe nastanie blasku dnia, światłości nie mającej końca - Chrystusa, Boga Wcielonego - prawdy, w której człowiek odnajduje pełny sens swego istnienia. Symbolem Maryi jest dodatkowa świeca paląca się podczas Rorat w pobliżu żłóbka.

Roraty swą nazwę zawdzięczają łacińskim słowom antyfony mszalnej rozpoczynającej liturgię adwentowej Mszy św. o Matce Bożej: „Niebiosa ześlijcie z niebios Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela” – „Rorate de coeli nubes Iustum...” (por. Iz 45,8).

Tą „rosą” zdolną zaspokoić spragnione ludzkie serce jest wcielony Bóg, który swym nieskończonym bogactwem nadaje życiu sens i smak.
Msza św. roratnia jest adwentowym czuwaniem i oczekiwaniem Kościoła wraz Matką Najświętszą na Boże Narodzenia.

roraty roraty
roraty roraty

Roraty - adwentowe czuwanie i oczekiwanie z Najświętszą Maryją Panną na Boże Narodzenie - będą odprawiane w dni powszednie o godz. 6.30 dla dorosłych i o godz. 18.00 dla dzieci i młodzieży szkolnej.


PODZIĘKOWANIE

Na ręce ks. Proboszcza pragnę złożyć wspólnocie parafialnej św. Kazimierza w Krakowie serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc finansową jakiej doznaliśmy od Was. Zebraną ofiarę w wysokości 8.064 zł przeznaczamy na pokrycie dachowe nowej świątyni. Za okazaną dobroć polecamy Was Bogu w modlitwie jak również prosimy o modlitwę.
Z poważaniem
ks. Karol Szałas


ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Zostań uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży! Ty też możesz włączyć się w to niepowtarzalne wydarzenie i zobaczyć dlaczego od 25 lat wyruszają na nie miliony osób. Poznaj niesamowitych ludzi z różnych państw, nawiąż nowe przyjaźnie i poczuj wspólnotę żywej modlitwy młodych osób tworzących Kościół Powszechny. Spotkaj się z papieżem i młodzieżą z całego świata. Zobacz i poczuj kulturę Hiszpanii, jej zwyczaje, kuchnię i tradycję, odkryj ziemię Kolumba, Goi, Gaudiego.

Światowe Dni Młodzieży są wielkim świętem młodych, wydarzeniem międzynarodowym organizowanym przez Kościół katolicki. Gromadzą młodzież całego świata, katolików oraz wyznawców innych religii. Przewodniczy im Ojciec Święty. ŚDM to coś więcej niż międzykulturowe spotkanie czy okazja do dialogu między młodzieżą różnych państw i kultur. Są one dowodem wiary, wobec której staje się widoczna wieczna młodość Kościoła. W sierpniu 2011 stolica Hiszpanii będzie gościła młodych z prawie wszystkich krajów świata. Zapraszamy również młodzież naszej parafii do uczestniczenia w tym wielkim wydarzeniu religijnym.

Warunki dla uczestników XXVI ŚDM w Madrycie

- wiek uczestników: 16-35 lat (osoby niepełnoletnie z opiekunami)
- akceptacja religijnego charakteru pielgrzymki
- wyjazd w zorganizowanej grupie
- uczestnictwo w spotkaniach przygotowawczych w ciągu roku szkolnego
- obowiązkowy udział w całym programie spotkania
- zakwaterowanie w warunkach pielgrzymkowych /szkoły, śpiwór, materac/
- odpłatność za pobyt
- zezwolenie rodziców w przypadku osób niepełnoletnich

Cena.
Na pełny koszt uczestnictwa składają się następujące elementy: fundusz solidarnościowy, pakiet pielgrzyma (hiszpański i polski), ubezpieczenie, transport, wyżywienie. Koszt uczestnictwa wynosi ok. 3000 PLN. Przy zapisie należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 500 PLN. Zapisu należy dokonać do 20 grudnia 2010

Zapisy u ks. Sebastiana Piekarskiego w każdy poniedziałek na spotkaniach duszpasterstwa akademickiego o19:30 w sali domu parafialnego lub w zakrystii.

Plan pobytu młodzieży w Hiszpanii z okazji ŚDM Madryt 2011

8 sierpnia, poniedziałek
Dojazd do Barcelony, zakwaterowanie

9 sierpnia, wtorek
Zwiedzanie Barcelony

10 sierpnia, środa
Pielgrzymka do Montserrat wraz z grupą młodzieży z Argentyny, zwiedzanie sanktuarium.

Dni w diecezji Barbastro-Monzón
11 sierpnia, czwartek
Przyjazd do Peralta de la Sal, zakwaterowanie, zwiedzanie miejscowości.

12-14 sierpnia, piątek-niedziela

Program Dni w Diecezji: religijny, kulturalny, społeczny. Eucharystie, modlitwy, spotkania, koncerty, projekty angażujące lokalne środowisko Kościoła, zwiedzanie aragońskich miejscowości Barbastro, Monzón, Fraga, Torreciudad, Saragossa.

15 sierpnia, poniedziałek Msza posłania do Madrytu z okazji uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny celebrowana przez biskupów diecezjalnych i kapłanów dla wszystkich pielgrzymów goszczących w diecezjach Aragonii. Po południu przejazd do Madrytu 16-21 sierpnia 2011 - ŚDM w Madrycie

16 sierpnia, wtorek
Zwiedzanie Madytu
Po południu przez cały tydzień - adoracja eucharystyczna w wybranych kościołach Madrytu, sakrament pojednania w Parku del Retiro, adoracja Krzyża i Ikony ŚDM. 17:30 - Msza inauguracyjna ŚDM na Plaza de la Cibeles w centrum miasta odprawiana przez Arcybiskupa Madrytu - Kard. Antonio Maria Rouco Varela, koncelebrowana przez biskupów i kapłanów uczestniczących w ŚDM.
Wieczorem - Festiwal Młodych: program kulturalny, w ramach którego będą koncerty, wystawy, spektakle, zwiedzanie muzeów, pokazy artystyczne, warsztaty i spotkania w różnych częściach miasta.

17 sierpnia, środa
9:00 - katechezy w grupach językowych prowadzone przez biskupów i animowane przez grupy/wspólnoty młodzieżowe. Będą odbywały się w kościołach, szkołach, audytoriach i ośrodkach sportowych w Madrycie.
Zwiedzanie Madytu
19.00 - 23.00 - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży

18 sierpnia, czwartek
9:00 - katechezy
Zwiedzanie Madytu
16.00 - ceremonia powitania Ojca Świętego w centrum miasta
Wieczorem - Festiwal Młodych

19 sierpnia, piątek
9:00 - katechezy
Zwiedzanie Madytu
Wieczorem - Festiwal Młodych
21.00 - Droga Krzyżowa. Nabożeństwo 14 stacji Męki Jezusa (stacje hiszpańskiego Wielkiego Tygodnia) z różnych miejsc Półwyspu Iberyjskiego. Grupy wyjdą w procesji na ulice Madrytu wzdłuż Paseo de Recoletos, od Plaza de la Cibeles do Plaza de Colon.

20 sierpnia, sobota
Rano - pielgrzymka na miejsce czuwania - dawne lotnisko Cuatro Vientos (Czterech Wiatrów), około 8 km od centrum miasta
16:00 - Cuatro Vientos, przygotowanie do czuwania, świadectwa, koncerty, modlitwa.
20:00 - czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym, homilia do młodych, adoracja eucharystyczna,
23:00 - noc pod gołym niebem na Cuatro Vientos, możliwość indywidualnej modlitwy i adoracji najświętszego sakramentu w specjalnych namiotach.

21 sierpnia, niedziela
09:00 - Cuatro Vientos, Msza święta na zakończenie ŚDM koncelebrowana przez papieża, biskupów i księży z całego świata,
12.00 - modlitwa południowa Anioł Pański i błogosławieństwo Benedykta XVI
Popołudnie: koncerty dla młodzieży i powrót do parafii goszczących pielgrzymów.

22 sierpnia, poniedziałek
Powrót do Polski


KSIĄŻKA KS. KOŚCIELNIAKA

Ukazała się książka Ks. Wojciecha Kościelniaka "MIĘDZY TABOREM A GOLGOTĄ".

W książce znajdziemy wspomnienia z lat dziecięcych i młodzieńczych naszego misjonarza oraz z 20. letniego okresu pracy misyjnej w Kiabakari, jedynego w Afryce Wschodniej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Książka jest pięknie opracowana graficznie, zawiera ponad 600 stron tekstu i setki kolorowych zdjęć. Do książki dołączony jest film na płytce DVD o Kiabakari.

W Niedzielę Misyjną sprzedano 77 książek ks. Wojciecha Kościelniaka. Zebrano łącznie kwotę 4.174 zł. Koło Misyjne dziękuje w imieniu Misji w Kiabakari za zainteresowanie książką i za ofiarność. Książki można jeszcze zakupić w zakrystii kościoła parafialnego.


NOWI LEKTORZY

17 października 2010 r. ks. bp Józef Guzdek powołał do służby lektora i pobłogosławił w Katedrze na Wawelu nowych lektorów - ministrantów Słowa Bożego dla archidiecezji krakowskiej. Wśród nich trzech ministrantów z naszej parafii:

- Marcin Kania
- Mateusz Kozioł
- Krzysztof Piestrak

Gratulujemy i życzymy im, aby z gorliwością i wytrwale służyli przy Ołtarzu Pańskim.


JUBILEUSZ SIOSTRY SABINY

8.09.2010r.

jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny jubileusz siostry Sabiny

Siostra Sabina, ze Zgromadzenia Służebniczek NMP, w tym roku obchodzi 30-lecie pracy w naszej parafii, jako zakrystianka.

Jej zawdzięczamy piękno wystroju naszego kościoła.

Z tej okazji ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, przyznał Siostrze najwyższe odznaczenie diecezjalne: złoty medal za zasługi dla archidiecezji krakowskiej.

W środę (8 września), w święto Narodzenia NMP, na Mszy św. o godz. 18.00, odbyło się uroczyste wręczenie Siostrze tego odznaczenia.

Zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy w intencji S.Sabiny i Sióstr Służebniczek, które od początku istnienia naszej parafii służą w kościele, katechezie i wśród chorych.


I. PIĄTEK MIESIĄCA

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca:

 • Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia – piątek po Mszy św. o godz. 700 i 1800
 • Spowiedź św. – piątek na Mszy św. od godz. 1700
 • Odwiedziny chorych z miesięczną Spowiedzią i Komunią Św. będą w piątek i w sobotę w godz. 900 - 1200.


I. SOBOTA MIESIĄCA

W sobotę, 2 marca, odbędzie się pierwszo sobotnie Nabożeństwo Fatimskie.

 • rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 1630 adoracją Najświętszego Sakramentu
 • modlitwa i różaniec wynagradzający do Niepokalanego Serca Maryi
 • Litania Loretańska do Matki Bożej i modlitwa w intencji rodziców oczekujących potomstwa

Wcześniejsze informacje z działu "Aktualności" znajdziesz tutaj: październik 2006 - czerwiec 2008
kwiecień 2008 - kwiecień 2010kliknij...

do górydo góry